Solliciteren

Met ervaring met legers kunt u bij Defensie binnen een paar dagen worden opgeleid tot onderofficier en binnen een paar weken tot officier. In het hoofdkwartier, in de overige kamers en buiten de muren van Defensie lopen militairen met verschillende rangen rond die begeleiding nodig hebben bij hun traject binnen Defensie. Uw taak is om deze militairen uw verstand en kennis van legers over te brengen en ze te vormen tot een echt goede militair. Daarnaast zult u training geven aan rekruten en is het mogelijk om bij een vakgebied aan de slag te gaan. Door middel van trainingen en persoonlijke begeleiding kunt u in een paar maanden tijd opwerken tot een van de hogere officieren en het commando dragen over een vakgebied.

Het Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS) bekijkt alle sollicitaties, beoordeelt de potentie van de sollicitant en beslist over de uiteindelijke definitieve rang.

Selectieprocedure

Na het invullen van het sollicitatieformulier, wordt er een veiligheidsonderzoek uitgevoerd door leden van DCWS en de inlichtingendiensten. Op basis van de sollicitatie en dit veiligheidsonderzoek, kunt u worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Indien het DCWS u geschikt acht voor een rang binnen het Ministerie, zult u een tijdelijke promotie ontvangen naar Geselecteerd Korporaal. Als Ges Kpl zult u samen met de andere korporaals de opleiding tot onderofficier volgen. Nadat u voor het examen geslaagd bent, zal het DCWS in overleg gaan met de militaire leiding over een definitieve rang. Eventueel kan hierbij overgegaan worden tot een promotie naar Geselecteerd Cadet. Als Ges Kpm solliciteert u samen met de andere kapelmeesters voor de opleiding tot Officier en gaat deze volgen. Tijdens deze opleiding specialiseert u zich in de richting van Bedrijfswetenschappen, Krijgswetenschappen of Krijgsgeschiedenis. Nadat u voor het examen geslaagd bent, zult u een definitieve rang ontvangen. Tussendoor worden er diverse evaluatiegesprekken gevoerd met leden van DCWS.

Hoe beter u uw sollicitatie, motivatie, opleiding en prestaties tijdens het werk, des te meer kans u maakt op een hogere eindrang.

Eisen voor sollicitatie

- U heeft minimaal twee maanden ervaring met legers of andere hiërarchische bedrijven.
- U heeft een goede kennis van de Nederlandse taal.
- U bent dagelijks aanwezig, bij een ongemelde afwezigheid van vier dagen of meer wordt u aangemerkt als deserteur.
- U bent bereid uzelf in te schrijven op een extern forum.
- U heeft de beschikking over een goedwerkende pc.
- U zorgt ervoor dat u tijdens de sollicitatieprocedure beschikbaar blijft, door uw profiel en online status op zichtbaar te laten.