Solliciteren

Het Ministerie van Defensie biedt twee versnelde trajecten: een versneld onderofficierstraject en een versneld officierstraject. Het versneld onderofficierstraject is bedoeld voor militairen die al werkervaring hebben opgebouwd bij MinDef of andere Habbo-bedrijven en sneller door de laagste rangen heen willen komen. Heeft u minimaal twee maanden werkervaring en bent u geïnteresseerd om voor het versneld onderofficierstraject te solliciteren? Lees dan verder!

Wat houdt het versneld onderofficierstraject (Geselecteerd Korporaal) in?
Zoals de naam het al zegt, gaat u als Korporaal versneld door het traject heen. Dit houdt in dat er geen wachttijden zijn tussen de opleidingsmodules {1 t/m 4}: na het behalen van iedere module tijdens de opleiding, kunt u direct doorgaan naar de volgende. Bovendien krijgt u zo snel mogelijk uitslag na het maken van het examen {4}, waarna u direct gepromoveerd wordt naar Sergeant als u voor dit examen slaagt. Zodra u Sergeant wordt en minimaal één week geobserveerd bent geweest door de leden van het Dienstencentrum Werving & Selectie (DCWS), wordt een eindrang bepaald. Dit kan Sergeant blijven, maar dit kan ook Sergeant-Majoor of Adjudant-Onderofficier worden. Dit hangt af van uw hoeveelheid werkervaring en uw prestaties tijdens het versneld traject.

Wat houdt het versneld officierstraject (Geselecteerd Kpm/ADB) in?
Als militair kunt u door uw krijgsmachtleider uitgenodigd worden om hiervoor te solliciteren, maar kunt u ook zelfstandig solliciteren. Een aanbeveling vanuit uw krijgsmachtleider gebeurt op basis van uw prestaties in MinDef en/of u al eerder officier geweest bent in een Habbo-leger, deze heeft dan ook zeker een positieve invloed op uw sollicitatie. In dit versneld traject vervallen de promotiedagen en krijgt u direct promotie na het voldoen aan alle andere eisen (inclusief de AMO-promotie-eis voor Kapelmeester!). Zodra u als Kpm/ADB aangenomen bent voor de KMA/KIM-sollicitatie en de toelatingseisen voor de officiersopleiding gehaald heeft, wordt u direct gepromoveerd naar Cdt/KADB. Op deze rang doet u de modules {5 t/m 8} van de officiersopleiding. Ook in dit traject zijn er geen wachttijden tussen de modules. Zodra u een module dus behaald heeft, kunt u direct door naar de volgende. Als u alle modules {5 t/m 8} gehaald heeft, wordt u direct gepromoveerd naar Vdg/SADB/Kor. Op deze rang hoeft u enkel nog de officiersspecialisatie {9} af te ronden. Wanneer u {9}, of andere vereisten niet haalt, kunt u teruggezet worden naar uw oorspronkelijke rang. Wanneer u {9} binnen heeft gekregen, is het traject afgerond en wordt er een eindrang bepaald op basis van observatierapporten van het DCWS gedurende het traject. Deze eindrang kan Vdg/SADB/Kor blijven, maar dit kan ook oplopen tot Tlnt/LTZ3/Tlt, Elnt/LTZ2/Elt of zelfs Kap/LTZ2OC. Dit hangt af van uw hoeveelheid werkervaring en uw prestaties tijdens het versneld traject.

Algemene eisen
Om voor een van de versnelde trajecten in aanmerking te komen, moet u aan een aantal eisen voldoen:

* U heeft minimaal twee maanden ervaring bij hiërarchische bedrijven op Habbo. Let op: retro's tellen niet mee!
* U bent militair bij het Ministerie van Defensie:
- Voor Ges Kpl bent u minimaal MATR3/Sld3 en maximaal Korporaal zónder brevet {3}
- Voor Ges Kpm/ADB bent u maximaal Kpm/ADB
* U heeft de beschikking over een goedwerkende pc

* In de sollicitatie gelden de volgende eisen:
- De motivatie bevat minimaal 75 woorden. Hierin wordt vermeld waarom u voor het versneld traject solliciteert, welke concrete doelen u wil halen, waarom u geschikt bent voor het traject en eventuele eigen inbreng;
- De positieve en negatieve eigenschappen zijn helder benoemd en toegelicht.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met het Dienstencentrum Werving & Selectie (DCWS).