Overplaatsing

Habbonaam

Huidige krijgsmacht

Overplaatsen naar

Huidige rang

Huidige functie(s)

Datum van laatste promotie

Bent u in het verleden al eens van krijgsmacht gewisseld?
JaNee

Motivatie van overplaatsing (minimaal 75 woorden)