Krijgsmachten en rangen

Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het onderdeel van Defensie dat zich op het land inzet voor vrede en veiligheid. De landmacht doet dit met professionele en goed getrainde militairen. Onder de zwaarste omstandigheden gaan zij door waar anderen moeten stoppen en dat levert uitdagend werk op. Soldaten van de landmacht zijn te herkennen aan hun olijfgroen-witte tenue.

 

Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. De marine doet dit met doorzetters en gedreven militairen. Er is alleen plaats voor de beste die zich voldoende weten te bewijzen en zo voor de zwaarste situaties komen te staan. Matrozen van de Koninklijke Marine zijn te herkennen aan hun wit-blauwe tenue.

 

Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een modern en technologisch krijgsmachtdeel dat wereldwijd bijdraagt aan vrijheid, veiligheid en welvaart. Hiervoor beschikt de luchtmacht over hooggekwalificeerd personeel, vliegtuigen, helikopters en andere wapensystemen.

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee waakt over de discipline in het Ministerie van Defensie. Dit is een elitekrijgsmacht waar je niet zomaar aan deelnemen kan. Marechaussees zijn naast militair ook politieagenten en worden ingezet ter beveiliging van ceremonies, evenementen en andere aangelegenheden. Marechaussees zijn te herkennen aan hun blauw-witte tenue.

Opperofficieren
OF-9 - Generaal - Gen
OF-8 - Luitenant-generaal - LGen
OF-7 - Generaal-majoor - GenM
OF-6 - Brigadegeneraal - BGen

Vlagofficieren
OF-10 - Admiraal - ADM
OF-9 - Luitenant-admiraal - LADM
OF-8 - Vice-admiraal - VADM
OF-7 - Schout-bij-nacht - SBN
OF-6 - Commandeur - CDR

Opperofficieren
OF-9 - Generaal - Gen
OF-8 - Luitenant-generaal - Lt-Gen
OF-7 - Generaal-majoor - Gen-Maj
OF-6 - Commodore - Cdre

Opperofficieren
OF-8 - Luitenant-generaal - LGen
OF-7 - Generaal-majoor - GenM
OF-6 - Brigadegeneraal - BGen

Hoofdofficieren
OF-5 - Kolonel - Kol
OF-4 - Luitenant-kolonel - LKol
OF-3 - Majoor - Maj

Hoofdofficieren
OF-5 - Kapitein ter zee - KTZ
OF-4 - Kapitein-luitenant ter zee - KLTZ
OF-3 - Luitenant ter zee 1e klasse - LTZ1

 

Hoofdofficieren
OF-5 - Kolonel - Kol
OF-4 - Luitenant-kolonel - Lt-Kol
OF-3 - Majoor - Maj

Hoofdofficieren
OF-5 - Kolonel - Kol
OF-4 - Luitenant-kolonel - LKol
OF-3 - Majoor - Maj

Subalterne officieren
OF-2 - Kapitein - Kap
OF-1 - Eerste luitenant - Elnt
OF-1 - Tweede luitenant - Tlnt

Subalterne officieren
OF-2 - Luitenant ter zee 2e klasse oudste categorie - LTZ2OC
OF-1 - Luitenant ter zee 2e klasse - LTZ2
OF-1 - Luitenant ter zee 3e klasse - LTZ3

 

Subalterne officieren
OF-2 - Kapitein - Kap
OF-1 - Eerste luitenant - Elt
OF-1 - Tweede luitenant - Tlt

Subalterne officieren
OF-2 - Kapitein - Kap
OF-1 - Eerste luitenant - Elnt
OF-1 - Tweede luitenant - Tlnt

Onbeëdigde officieren
OF-1 - Vaandrig - Vdg
OF-1 - Cadet - Cdt
OF-1 - Kapelmeester - Kpm

Onbeëdigde officieren
OF-1 - Sergeant-Adelborst - SADB
OF-1 - Korporaal-Adelborst - KADB
OF-1 - Adelborst - ADB

 

Onbeëdigde officieren
OF-1 - Vaandrig - Vdg
OF-1 - Cadet - Cdt
OF-1 - Kapelmeester - Kpm

Onbeëdigde officieren
OF-1 - Kornet - Kor
OF-1 - Cadet - Cdt
OF-1 - Kapelmeester - Kpm

Onderofficieren
OR-8/9 - Adjudant-onderofficier - Aoo
OR-7 - Sergeant-majoor - SM
OR-6 - Sergeant der 1e klasse - Sgt1
OR-5 - Sergeant - Sgt

 

Onderofficieren
OR-8/9 - Adjudant-onderofficier - AOO
OR-7 - Sergeant-majoor - SMJR
OR-5/6 - Sergeant - SGT

Onderofficieren
OR-8/9 - Adjudant-onderofficier - Aoo
OR-7 - Sergeant-majoor - SM
OR-6 - Sergeant der 1e klasse - Sgt1
OR-5 - Sergeant - Sgt

Onderofficieren
OR-8/9 - Adjudant-onderofficier - Aoo
OR-7 - Opperwachtmeester - Owm
OR-6 - Wachtmeester der 1e klasse - Wm1
OR-5 - Wachtmeester - Wm

Korporaals
OR-4 - Korporaal der 1e klasse - Kpl1
OR-3 - Korporaal - Kpl

 

Korporaals
OR-3/4 - Korporaal - KPL

Korporaals
OR-4 - Korporaal der 1e klasse - Kpl1
OR-3 - Korporaal - Kpl

Marechaussees
OR-4 - Marechaussee der 1e klasse - Mar1
OR-3 - Marechaussee der 2e Klasse - Mar2

Manschappen
OR-3 - Soldaat der 1e klasse - Sld1
OR-2 - Soldaat der 2e klasse - Sld2
OR-1 - Soldaat der 3e klasse - Sld3

Manschappen
OR-3 - Matroos der 1e klasse - MATR1
OR-2 - Matroos der 2e klasse - MATR2
OR-1 - Matroos der 3e klasse - MATR3

Manschappen
OR-3 - Soldaat der 1e klasse - Sld1
OR-2 - Soldaat der 2e klasse - Sld2
OR-1 - Soldaat der 3e klasse - Sld3