Afdelingen Koninklijke Marine

Commando Zeestrijdkrachten (C-ZSK)

Het Commando Zeestrijdkrachten (C-ZSK) staat in voor de vormgeving van de Koninklijke Marine. Militairen van dit commando-orgaan hebben de taak ervoor te zorgen dat alle militairen zich in de eigen krijgsmacht thuis voelen en daarbij ook begeleiding krijgen waar nodig. Ook staat dit commando in voor het organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen voor de Koninklijke Marine, en staan ze in voor beoordelingen en promoties van deze personen. Het Commando Zeestrijdkrachten functioneert o.l.v. de Commandant der Zeestrijdkrachten. Het Commando Zeestrijdkrachten heeft geen leidinggevende rol.


Koninklijke Marine Reserve (KMR)

Het Korps Marine Reserve bestaat uit 3 bataljons waar enkel reservisten lid van zijn. De reserves zorgen ervoor dat militairen onder verschillende omstandigheden nog steeds bij het ministerie kunnen blijven werken:

Bij de 10e reserve-eenheid kunnen militairen zich aansluiten, wanneer ze minder actief kunnen zijn dan reguliere militairen maar wel willen deelnemen aan de krijgsmacht.
Bij de 20e reserve-eenheid kunnen militairen zich aansluiten, wanneer ze minder actief kunnen zijn dan reguliere militairen maar wel willen deelnemen aan de krijgsmacht.
Bij de 30e reserve-eenheid kunnen mensen zich aansluiten, wanneer die voor langere tijd afwezig zijn dan de reguliere 30 dagen die een afwezigheid toestaat.

Enkel militairen die ondanks hun inactiviteit bij het Ministerie willen blijven werken, kunnen lid worden van de Koninklijke Marine Reserve. De Koninklijke Marine Reserve staat onder leiding van de Korpsadjudant van het Korps Militaire Administratie (KorpsMA).