Vakgebieden

 

Sectie Operaties (SOPS)

De Sectie Operaties (SOPS) is een snel inzetbare gevechtseenheid van de Nederlandse krijgsmacht. De eenheid is gespecialiseerd in het verdedigen en aanvallen van grondgebieden, wereldwijd zijn zij inzetbaar ter land, ter zee en in de lucht. Naast het beschermen van eigen grondgebied is deze elite gevechtseenheid ook actief in het beschermen van bondgenoten gedurende tijden van oorlog. De Sectie Operaties leidt militairen van het Ministerie van Defensie op om bescherming te kunnen bieden, dit doen zij voornamelijk aan de hand van roleplay.

Functies:
Commandant (CSOPS)
Plaatsvervangend Commandant (PCSOPS)
Traineecoördinator (SSOPS)
Groepscommandant Infanteristen (SSOPS)
Groepscommandant Specialisten (SSOPS)
Specialist (SOPS)
Infanterist (SOPS)
Trainee (SOPS)


 

Garderegiment Grenadiers & Jagers (GGJ)

GGJ staat voor Garderegiment Grenadiers en Jagers. We trainen wekelijks hard, om regelmatig exercities uit te kunnen voeren. Deze exercities kunnen zijn tijdens ceremonies, maar ook bij andere festiviteiten. De exercities worden vormgegeven door gelijktijdig bewegingen te maken in groepen. GGJ levert 3 soorten exercities: Infanterie, cavalerie en Skyline. Op dit moment maakt het GGJ enkel gebruik van de infanterie en cavalerie peletons. Bij cavalerie exerceren de leden van het GGJ te paard en het infanterie peleton exerceert te voet. Beide peletons staan onder leiding van een Peletons Adjudant (PA). De PA's maken de scripts voor hun team en zorgen ervoor dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Naast het exerceren geeft het GGJ ook drills aan de leden van het Ministerie van Defensie. Daarnaast maakt GGJ gebruik van een Coördinator Trainingscentrum (CT). De Coördinator Trainingscentrum (CT) is verantwoordelijk voor het drill-instructeurs traject. Dit doet de CT door het geven van lessen met bijbehorende opdrachten en door het afnemen van examens. Daarnaast neemt de CT ook de Insignes I, II en III af. Ook heeft het GGJ een Trainee Coördinator (TC). De Trainee Coördinator is verantwoordelijk voor het trainee traject. Dit doet de TC door de zes fases van het traject aan de trainees te geven.

Functies:
Regimentscommandant (RC GGJ)
Plaatsvervangend Regimentscommandant (PRC GGJ)
Peletons-Adjudant (SGGJ)
Coördinator Trainingscentrum (SGGJ)
Trainee Coördinator (SGGJ)
Lid (GGJ)
Trainee (GGJ)
Drillinstructeur (GGJ)


 

Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS)

Het Dienstencentrum, Werving en Selectie (DCWS) is het vakgebied binnen het Ministerie dat de procedures omtrent het solliciteren voor een rang binnen het Ministerie van Defensie aanstuurt. Mensen die geïnteresseerd zijn in een full-time baan binnen het Ministerie, maar vinden dat zij genoeg ervaring hebben om niet als Soldaat of Matroos te hoeven beginnen, komen in aanmerking om te solliciteren op deze site. Daarnaast verzorgt DCWS overplaatsingen tussen de krijgsmachten en worden pardonnen afgehandeld met tussenkomst van DCWS. Bij zowel sollicitaties als overplaatsingen en pardonnen vinden daarbij observaties plaats. Tenslotte voert het DCWS gesprekken met militairen zonder vakgebieden om hen de juiste richting op te sturen en geeft het feedback op sollicitaties van militairen die solliciteren voor een vakgebied.

Functies:
Directeur (DDCWS)
Plaatsvervangend Directeur (PDDCWS)
Stafchef (SDCWS)
Lid (DCWS)


 

Nederlandse Defensie Academie (NLDA)

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is de primaire verzorger van opleidingen en trainingen binnen het Ministerie van Defensie en haar krijgsmachten. Het NLDA coördineert de Algemene Militaire Opleiding die alle nieuwe leden volgen en leidt diens instructeurs op. Daarnaast zijn de professoren en docenten verantwoordelijk voor de gehele opleidingen tot officier en onderofficier. Hierbij horen ook alle opleidingsgerichte administraties, promoties en medaille uitreikingen. Samen met de coördinatoren en andere leden van het vakgebied, is de directie constant bezig om de opleidingen en daarmee het niveau van de militairen te verbeteren.

Functies:
Directeur (DNLDA)
Plaatsvervangend Directeur (PDNLDA)
Coördinator Wetenschappelijk Onderwijs (SNLDA)
Coördinator Militaire Wetenschappen (SNLDA)
Coördinator Onderofficiersopleiding (SNLDA)
Coördinator Inspecteursbegeleiding (SNLDA)
Coördinator Basisopleidingen (SNLDA)
Professor (NLDAP)
Docent (NLDAD)
Inspecteur (NLDA)


 

Korps Militaire Administratie (KorpsMA)

Het Korps Militaire Administratie verzorgt de administratie binnen het Ministerie van Defensie en haar krijgsmachten. Het KorpsMA heeft dan ook verscheidene taken, waaronder het bijhouden van de personeelslijsten, het verwerken van ontslagen, het bijhouden van afwezigheden, ervoor zorgen dat iedereen de juiste informatie te zien krijgt en het modereren van het forum. Het ministerie heeft een uitgebreide administratie, deze is benodigd om zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren. Administratie is onontbeerlijk voor een goede organisatie, coördinatie en precisie binnen de krijgsmachten. Het Korps Militaire Administratie zorgt ervoor dat alles in goede banen verloopt zodat het forum er goed uit ziet.

Functies:
Korpscommandant (KC KorpsMA)
Plaatsvervangend Korpscommandant (PKC KorpsMA)
Korpsadjudant (SKorpsMA)
Administrateur (KorpsMA)
Data Analist (KorpsMA)


Operationele Verbindingsdienst (OVD)

De Operationele Verbindingsdienst is hét entertainment vakgebied van het Ministerie van Defensie. Zij bestaan uit een zeer divers team met vier afdelingen: Redactie, Pixelteam, Amusement en Media. Iedere afdeling heeft een compleet eigen taakomschrijving. De Redactie schrijft artikelen voor de wekelijkse krant, het Militair Magazine, waarvoor het Pixelteam de plaatjes verzorgt. Ook kan het Pixelteam helpen bij het maken van mooie profielfoto’s of handtekeningen op het forum. Team Amusement verzint, bouwt en host toffe evenementen voor de leden van het Ministerie en mensen daarbuiten. Team Media creëert filmpjes van evenementen, ceremonies of andere leuke momenten voor op het YouTube kanaal. Dit alles om vermaak te brengen aan de leden van het Ministerie tussen al het harde werken door.

Functies:
Commandant (COVD)
Plaatsvervangend Commandant (PCOVD)
Coördinator Amusement (SOVD)
Hoofdredacteur (SOVD)
Hoofdpixelaar (SOVD)
Hoofd vormgever (SOVD)
Organisator (OVD)
Redacteur (OVD)
Pixelaar (OVD)
Vormgever (OVD)
Organisator in opleiding (OVD)
Redacteur in opleiding (OVD)
Pixelaar in opleiding (OVD)
Vormgever in opleiding (OVD)


Militaire Veiligheidsdienst (MVD)

Geen openbare informatie beschikbaar.