MJD - Wetswijzigingen


Militair-Juridische Dienst
WetswijzigingenLegenda
Groen - Toevoeging
Rood - Verwijdering
Paars - Aanpassing19 jul 2023 - Verwijdering: Reglement II: Kazerne: Artikel 15 - hulpbalie (i.v.m. tijdelijk zomer HQ)
18 mei 2023 - Aanpassing: Reglement II: Kazerne: Artikel 75 - Geven van brevetten
05 maa 2023 - Aanpassing: Reglement IX: Civiel beleid: Hoofdstuk 4
30 jan 2023 - Toevoeging: Reglement VII: Strafrecht: Artikel 100 - Diefstal
17 jan 2023 - Aanpassing: Reglement V: Voorkomen: Artikel 11bis - Toegestane badges

Archief - 2022:
28 nov 2022 - Aanpassing: Reglement VII: Strafrecht: Artikel 61 - Niet in bezit van verplichte brevetten
28 nov 2022 - Aanpassing: Reglement VIII: Opsporing en strafvordering: Artikel 20 - Bevoegdheid tot strafvordering door de krijgsraad
28 nov 2022 - Toevoeging: Reglement II: Kazerne: Artikel 36 - Lockdown
28 nov 2022 - Toevoeging: Artikel 19 - Officiersruimte: passieve positie
28 nov 2022 - Aanpassing: Artikel 20 - Flexplek: passieve positie
20 nov 2022 - Aanpassing: Juridisch Contact - MJD: De rechtszaal
20 nov 2022 - Toevoeging Reglement II: Kazerne 2.1 - Basis: Artikel 28 - Prioritaire toegang nieuw, Artikel 14 - Welkomstbalie, Artikel 15 - Hulpbalie, Artikel 16 - Wachtpost, Artikel 20 - Flexplek, Artikel 23 - Adelcode, Artikel 25 - Dynamisch veld
20 nov 2022 - Aanpassing Reglement II: Kazerne 2.1 - Basis: Geheel artikel aangepast naar aanleiding van nieuwe HQ.
18 nov 2022 - Reglement IX: Civiel beleid. Verwijdering hoofdstuk 2: Adelstand - artikel 13 - Adellijke privileges: recht op aanspreking en begroeting van gekochte titel is optioneel.
19 okt 2022 - Reglement IV: Vakgebieden, commando's, departementen en functies. Aanpassing hoofdstuk 4: Vakgebieden - OVD: Functie Hoofd-Pixelaar (FS-7) en Hoofd-Vormgever (FS-7) samengevoegd tot Coördinator Vormgeving (CVOVD) (FS-7). De functie Hoofd-Pixelaar verdwijnt op deze manier. Daarnaast wordt de functie Pixelaar en Vormgever (FS-8) samengevoegd tot Vormgever.
05 sep 2022 - Reglement IV: Artikel 3 - Toevoeging lid 2.c. Het is vastgelegd dat FS-8 functies binnen de Militair-Juridische Dienst vanaf heden zullen vallen onder de zwevende functies.
05 sep 2022 - Reglement IV: Artikel 1 - Aanpassing lid 1.c. Het is vastgelegd dat leden met een FS-5 functie vanaf heden met toestemming een functie in FS-9 of FS-8 mogen bekleedden.
05 sep 2022 - Reglement IV: Artikel 1 - Aanpassing lid 1.a en lid 1.b. Opheldering van limitering voor FS-3 en FS-4 functies.
05 sep 2022 - Reglement IV: Artikel 1 - Toevoeging lid 2.a. Het is vastgelegd dat het niet is toegestaan om meer dan twee zwevende functies te bekleden op hetzelfde moment.
30 juni 2022 - Reglement II: Artikel 68 - termijn voor het behalen van {!} verdubbeld naar 14 dagen en Reglement VII: Artikel 61 - sancties evenredig met de langere termijnen verdubbeld.
30 juni 2022 - Reglement II: Artikel 50 - Voor elke 45 dagen mogen er maximaal 30 verlofdagen zijn om misbruik te voorkomen.
30 juni 2022 - Reglement VI: Artikel 16, 17 & 18 - 30 dagen 'afkoelperiode' tussen het verlaten van de reserve-enheden en het terug toetreden is verlengd naar 60 dagen, analoog met de AMO eisen. Dit om misbruik te voorkomen. CDS en Bestuur mogen hierop uitzonderingen toestaan.
29 juni 2022 - Reglement V: Artikel 5 & 6 - Spaties zijn nu toegestaan om een status mooier te doen ogen.
20 juni 2022 - Reglement I: Artikel 12 - Hoogte van loon Verduidelijking dat we terug zijn overgeschakeld naar het oude loonsysteem.
12 juni 2022 - Invoering MIVD (fusie MVD/MID)
11 april 2022 - Vanaf heden wordt de EO-procedure en VI-procedure behandeld door de DCWS: (P)DDCWS.
28 februari 2022 - Artikel 12.5 Reglement VIII: Toevoeging "schorsing van militaire status".
17 januari 2022 - Artikel 9 Reglement I: Territorialiteitsbeginsel i.p.v. afzonderlijke benoeming in reglement II: Kazerne & Reglement VII: Strafrecht.
17 januari 2022 - Verwijdering Reglement IX: 18.4: EO als eis voor VI.
14 januari 2022 - Herziening reglement IV. Correctie van diverse functienamen en titels. Verwijdering van niet langer te gebruiken functies.

Archief - 2021:
19 december 2021 - Vanaf heden is een oneervol ontslag een losstaande sanctie die gegeven wordt naast eventuele permanente degradaties bij het overtreden van ernstige strafbare feiten. Het oneervol ontslag is niet langer de hoogst mogelijke straf, maar een bijkomende straf.
28 sep 2021 - Toevoeging Artikel 3 - Zwevende functies en FS-8 Hoogleraar (NLDA) aan Reglement IV: Vakgebieden, commando's, departementen en functies.
28 sep 2021 - Toevoeging lid k. Onnodig lopen is niet toegestaan aan Artikel 8 - Kamerregels in Reglement II: Kazerne.
27 aug 2021 - Verwijdering FS-7 Coördinator Militaire Wetenschappen (SNLDA)
12 aug 2021 - Verwijdering FS-7 Korpsadjudant Data (SKorpsMA) en FS-8 Data-analist (KorpsMA)
10 aug 2021 - Toevoeging 'FS-7 Hoofd Ambassadeur (SAIB)' en verwijdering 'FS-8 Internationaal Data Analist (AIB)' in Reglement IV: Vakgebieden, commando's, departementen en functies.
01 aug 2021 - Toevoeging 'FS-9 Student Bouwkunde (DMO)' in Reglement IV: Vakgebieden, commando's, departementen en functies.
14 juni 2021 - Reglement II: Kazerne: Artikel 5 - Bevel: de CDS staat nu expliciet hoger gesteld dan andere KML leden in de militaire hierarchie.
23 mei 2021 - Reglement IX: Civiel beleid: Toevoeging hoofdstuk 5: Koninklijk Paleis.
18 mei 2021 - Reglement II: Kazerne: Artikel 22 - Officierspoort: verduidelijking omtrent gebruik van de OP.
18 mei 2021 - 'FS-8 Data Analist' en 'FS-8 Inlichtingenspecialist' toegevoegd aan hoofdstuk 3.2 in Reglement IV: Vakgebieden, commando's, departementen en functies.
18 mei 2021 - Reglement II: Kazerne: Artikel 9 - Aanspreking: verduidelijking omtrent aansprekingen.
02 mei 2021 - Toevoeging Groepscommandant Trainingen en verandering functie Groepscommandant naar Groepscommandant Infanteristen en Specialisten in Reglement IV: Vakgebieden, commando's, departementen en functies.
18 apr 2021 - Reglement VI: Uit- en herindiensttreding: Artikel 13bis - Herindiensttredingstoets: de regels omtrent de procedure van de herindiensttredingstoets zijn gewijzigd.
17 apr 2021 - Reglement VII: Strafrecht: Artikel 65 - Administratieve nalatigheid: toevoeging van de oplegbare straffen door KorpsMA.
16 apr 2021 - Reglement V: Voorkomen: Artikel 3 - Definitie ambtenaar: de functie Directeur Defensie Cyber Commando wordt niet langer gezien als ambtenaar.
09 apr 2021 - Reglement II - Kazerne: Artikel 18 - Bar, lid 2: correctie omtrent de adel die toegang tot de bar heeft.
09 apr 2021 - Toevoeging Commissie Procedures & Beleid en verwijdering functie Ondersteunend Commandolid in Reglement IV: Vakgebieden, commando's, departementen en functies.
02 apr 2021 - Reglement VII - Strafrecht: Artikel 87 - Valsheid verklaring tijdens een onderzoek of juridische procedure in Reglement VII: verduidelijking omtrent het recht jezelf niet de incrimineren (conform met artikel medewerkingplicht).
29 maa 2021 - Artikel 20 - Bevoegdheid tot strafvordering door de krijgsraad in Reglement VII: Strafvordering: toevoeging DNLDA als bevoegd persoon tot het innemen van brevet {!} en {*}.
29 maa 2021 Artikel 64 - Niet behalen van de minimale AMO eis en Artikel 65 - Administratieve nalatigheid: strafvorderlijk maken van administratieve nalatigheid en het niet behalen van minimale AMO eis.
29 maa 2021 Artikel 70 - Geven van AMOs in Reglement II: Kazerne: officieel de minimale AMO eisen vastgelegd.
29 maa 2021 Reglement III: Krijgsmachten en rangen: AMO eisen voor promotiegerechtigheid aangepast.
29 maa 2021 Artikel 69 - Bezit van verplichte brevetten in Reglement II: Kazerne en Artikel 5 - Status militair in Reglement V: Voorkomen: brevet {9} is niet verplicht voor officieren die beëdigd werden voor de invoering van officiersspecialisaties.
29 maa 2021 Artikel 12 - Rang na desertie en Artikel 11 - Rang na Oneervol Ontslag in Reglement VI: Uit- en herindiensttreding: fout verbeterd waardoor er ongelijkheid ontstond tussen krijgsmachten.
25 maa 2021 Artikel 8 - Kamerregels verduidelijking omtrent waar m'n mag zitten.
12 feb 2021 - Artikel 29 - 'Voorrangsregeling AMO' toegevoegd aan reglement II. Wettelijke vaststteling van de voorrangsregeling.
09 feb 2021 - Artikel 5 - 'Status Militair' in Reglement V aangepast. Het is verduidelijkt dat alle manschappen verplicht zijn om alle behaalde brevetten in de status te dragen zover dat mogelijk is.
31 jan 2021 - Artikel 27 - 'Acht geven in basis' in Reglement II aangepast. Het is verduidelijkt dat een militaire acht enkel door één militair tegelijkertijd uitgeroepen kan worden.
25 jan 2021 - Artikel 11 - 'Chatkleur' in Reglement II aangepast. SPAR-protocol toegevoegd.
25 jan 2021 - Artikel 24 - 'Lobby' in Reglement II aangepast. SPAR-protocol toegevoegd.
25 jan 2021 - Artikel 71 - 'Roleplay' in Reglement II aangepast. SPAR-protocol toegevoegd.
25 jan 2021 - Artikel 18 - 'Verbanning kamer' in Reglement VII aangepast. Administratieve verplichtingen, bevoegdheden en SPAR-protocol zijn opgenomen.
25 jan 2021 - Artikel 15 - 'Wapendracht' toegevoegd aan reglement V. Wanneer wapenriem dragen toegevoegd.
25 jan 2021 - Artikel 14 - 'Tenue' toegevoegd aan reglement V. Wanneer welk tenue geldig toegevoegd.
25 jan 2021 - Artikel 21 - 'Definitie AMO-verbod' toegevoegd aan reglement VII. Bevoegdheden tot het geven van een AV is toegevoegd.
25 jan 2021 - Artikel 19 - 'Ontzegging van de toegang tot het communicatieplatform' toegevoegd aan reglement VII. Bevoegdheden om de toegang te ontzeggen tot communicatieplatformen is vanaf heden opgenomen in de strafrecht.
25 jan 2021 - Artikel 30 - 'Badge' in Reglement IX aangepast. Men dient badge te bezitten in plaats van te dragen.
25 jan 2021 - Artikel 19 - 'Badge' in Reglement IX aangepast. Men dient badge te bezitten in plaats van te dragen.
25 jan 2021 - Artikel 11 - 'Badge gast' in Reglement V aangepast. Men dient badge te bezitten in plaats van te dragen.
25 jan 2021 - Artikel 10 - 'Badge ambtenaar' in Reglement V aangepast. Men dient badge te bezitten in plaats van te dragen.
25 jan 2021 - Artikel 9 - 'Badge militair' in Reglement V aangepast. Men dient badge te bezitten in plaats van te dragen.
25 jan 2021 - Artikel 14 - 'Schildwacht' in Reglement II aangepast. Men dient badge te bezitten in plaats van te dragen.
25 jan 2021 - Artikel 10 - 'Toegang' in Reglement II aangepast. Men dient badge te bezitten in plaats van te dragen.
22 jan 2021 - Artikel 13 - 'Verplichte mededelingen verhoor' in Reglement VIII is toegevoegd.
22 jan 2021 - Artikel 14 - 'Onderzoeksrestricties' in Reglement VIII is aangepast.
17 jan 2021 - Artikel 9 - 'Betreden van andere terreinen' in Reglement IX aangepast. Baron of hoger kan met toestemming van de brevetgever en wachtcommandant brevet volgen.
06 jan 2021 - Artikel 11 - 'Aanpassing van lid 2.a in het artikel, restrictie op gedeeltelijk afhalen van het loon toegevoegd.

Archief - 2020:
27 dec 2020 - Artikel 11 - 'Hoogte van loon' in Reglement I aangepast. Per afhaling kan maximaal 10 credits afgehaald worden.
27 dec 2020 - Artikel 11 - 'Hoogte van loon' in Reglement I aangepast. Loon zal uitbetaald worden a.d.h.v. een intern saldo.
27 dec 2020 - Artikel 11 - 'Vorm van loon' in Reglement I verwijderd. Uitbetaling zal uitsluitend uitbetaald worden in credits.
24 dec 2020 - Artikel 9.1. - 'Badge militair' in Reglement V verwijderd. Vanaf heden hoeven manschappen de personeelsbadge 'Ministerie van Defensie' niet te dragen.
24 dec 2020 - Artikel 31.3. - 'Definitie' in Reglement II verwijderd. Vanaf heden hoeven commando's niet meer in vetgedrukt.
10 dec 2020 - Artikel 3bis - 'EO-procedure' in Reglement VI aangepast. De gehele EO-procedure is nu volledige wettelijk vastgesteld en geïmplementeerd in het wetboek.
28 nov 2020 - Artikel 18 - 'Toelatingsvoorwaarden' in Reglement IX aangepast. Lid zijn van een vakgebied/departement ten tijde van uitdiensttreding is geen vereiste meer voor een aanvraag tot het veteraneninstituut.
16 nov 2020 - Art. 27 in Reglement II aangepast. Het is verduidelijkt dat een militaire acht enkel door één militair tegelijkertijd uitgeroepen kan worden.
16 nov 2020 - 4.3. Minnelijke schikking aangepast in Reglement VIII. Het is vanaf heden voor zowel de aanklagende- als beklaagde partij om vrijuit te spreken tijdens een schikkingsgesprek zonder de angst dat er elementen meegenomen kunnen worden in de bewijslast.
16 nov 2020 - Art. 18 in Reglement V aangepast. Het is vanaf heden niet toegestaan om een Habbonaam aan te nemen die enkel uit leestekens bestaat en/of niet uitspreekbaar zijn.
16 nov 2020 - Art. 24 in Reglement VIII. De enige zaak waarbij de Hoge Raad van Jusitite zich inhoudelijk mag ontfermen over de zaak is een zaak met betrekking tot het schenden van het krijgsmachtsgeheim.
16 nov 2020 - Artikel 74 - Schending krijgsmachtsgeheim in Reglement VII aangepast. Vanaf heden kan enkel de Hoge Raad van Justitie conform dit artikel een sanctie uitvaardigen.
14 nov 2020 - FS-7 Trainee Coördinator (SGGJ) toegevoegd aan Reglement IV.
10 nov 2020 - 'Artikel 69 - Desertie' aangepast in reglement VII. Er is een onderscheid gemaakt tussen leden van het SCS, BS en KML als het gaat om toestemming voor het opleggen van desertie. Daarnaast kan met gedeserteerd indien er na een waarschuwing niet aan art. 19 van reglement V voldaan wordt.
10 nov 2020 - 'Artikel 19 - Habbo instellingen' toegevoegd aan reglement V. Het is vanaf heden verplicht om aan bepaalde eisen te voldoen met oog op de privacyinstellingen van het habbo account.
08 nov 2020 - 'Artikel 13 - Brevetten na OO/Des' verduidelijkt met oog op de herindiensttreding van onbeëdigde officieren met én zonder brevet {8}.
30 okt 2020 - 'Artikel 50 - Verlofprocedure' is toegevoegd aan reglement II: Kazerne.
10 okt 2020 - In art. 18 van reglement IX is verduidelijkt dat de laatste uidiensttreding van de aanvrager voor het VI een eervol ontslag dient te zijn geweest. Daarnaast kunnen aanvragen ook afgewezen worden op basis van geleverde prestaties en dienstverleden.
21 sep 2020 - Verwijzingsfouten gecorrigeerd in artikel 68bis, artikel 69.2 en artikel 89.3 in reglement VII: strafrecht.
18 sep 2020 - Lid 2.b. toegevoegd aan 'Artikel 12 - Machtiging voor opsporing' in Reglement VIII: Opsporingen strafvordering. Er is duidelijker aangegeven dat de MVD los van strafbare feiten onderzoek kan voeren bij het opstellen van personeelsprofielen
18 sep 2020 - Lid 1.1. toegevoegd aan 'Artikel 66 - Medewerkingsplicht' in Reglement VII: Strafrecht. Er is nu duidelijker aangegeven dat het meewerken aan een gesprek voor een personeelsprofiel van de MVD verplicht is.
15 sep 2020 - Artikel 62.1. in Reglement II aangepast. De minimum rang voor toegang tot de Discord server van het Ministerie is verhoogd van Korporaal naar Sergeant.
15 sep 2020 - WH - Access Card toegevoegd aan artikel 11bis in reglement V: voorkomen.
11 sep 2020 - Art. 17.6 toegevoegd aan Reglement VIII. Het is duidelijker vastgelegd dat leden van de Marechaussee een uitzondering zijn op art. 17.
11 sep 2020 - 2.3. Sanctieschalen Koninklijke Marechaussee aangepast zodat het duidelijker is dat leden conform de sanctieschaal kunnen sanctioneren; niet beperkt tot enkel een ontslag of degradatie.
11 sep 2020 - Artikel 28 - Outranking aangepast. Officieren hebben vanaf heden het recht om een overtreffingsacht onder bepaalde voorwaarden te weigeren. Zie voor meer details het nieuwslog: wet- en regelgeving.
11 sep 2020 - Artikel 17- Bevoegdheid tot strafvordering door militairen in Reglement VIII aangepast. Zie voor meer details het nieuwslog: wet- en regelgeving.
11 sep 2020 - Bij inname van brevet {!} kan er direct een promotieverbod opgelegd worden van 1 week. Toegevoegd aan artikel 61 van reglement VII.
11 sep 2020 - 'Hoofdstuk 2 - Bevoegdheden' aangepast in Reglement III: Krijgsmachten en Rangen. Sanctioneren is nu verduidelijkt in de promotieschaal.
08 sep 2020 - 'FS-9 Handelaar in opleiding' toegevoegd aan hoofdstuk 3.4 in Reglement IV: Vakgebieden, commando's, departementen en functies.
04 sep 2020 - Verwijdering van bodywarmers als alternatief voor de kogelwerende vest voor SOPS/MVD. Kogelvrije vest nu verplicht wanneer in bezit, anders dit kledingstuk leeglaten.
31 aug 2020 - Tenuevoorschriften omtrent schuit en drillhoed verbeterd. Nu zijn alle functies waarbij deze verboden zijn expliciet vermeld in de tenuevoorschriften.
31 aug 2020 - Fout gecorrigeerd bij tenuevoorschriften KM. Binnenstukken van driedelige jas dient wit te zijn (kleur van broek).
30 aug 2020 - DCC lid (of lager) is nu een zwevende functie, conform Reglement IV artikel 1.
25 aug 2020 - Verandering van functienaam in Reglement IV
23 aug 2020 - Brevet {S} is vanaf heden een verplicht brevet, conform Reglement II: Artikel 67.
20 aug 2020 - Reglement X: Buitenlands beleid, artikel 13 - Internationale- en nationale samenwerking tussen vakgebieden/afdelingen is toegevoegd
18 aug 2020 - Opdrukken met (één twee) is naar (één en twee) veranderd.
12 aug 2020 - Verduidelijking Reglement VII: Strafrecht artikel 68 m.b.t. de 21 dagen regeling.
06 aug 2020 - Veteranen zijn toegestaan om de baret van de laatst gezeten krijgsmacht te dragen.
03 aug 2020 - Donateurs badge toegepast in Jonkheer/vrouw
24 jul 2020 - Aanpassing Reglement III - Artikel 12, Machtiging voor opsporing.
23 jul 2020 - Aanpassing Reglement III: krijgsmachten en rangen - Hoofdstuk 1
08 jul 2020 - Kleine aanpassing van de promotieschaal voor de soldaten.
15 jun 2020 - Verwijdering van Ondersteunend Staflid Onderwijszorg & Basisopleidingen - OSOB (SNLDA).
13 jun 2020 - Militair artsen (SSOPS) mogen een donkerrood schildje i.p.v. bronzen.
13 jun 2020 - Een verduidelijking van de aanspreektitels m.b.t. adel.
11 jun 2020 - Toevoeging van een nieuwe functie binnen AIB. Reglement IV: Vakgebieden, commando's, departementen en functies.
09 jun 2020 - Aanpassing van artikel 18, Reglement V: Voorkomen.
07 jun 2020 - Kleine aanpassing van Reglement VII: Strafrecht.
30 mei 2020 - Kleine bijkomende aanpassingen van Reglement III: AMO- en promotie eis versoepelt.
10 mei 2020 - Artikel 90 - Deelname en/of werken tijdens NMA of AV toegevoegd.
22 apr 2020 - Kleine bijkomende aanpassingen van Reglement II, III voor invoering RVIII.
26 apr 2020 - Herziening van Reglement VII.
26 apr 2020 - Herziening Reglement VIII: Opsporing en strafvordering.
22 apr 2020 - Herziening van Reglement V.
23 apr 2020 - Toevoeging Discord-regelgeving.
22 apr 2020 - Wijziging Mar3 en Mar2 naar Mar2 en Mar1.
22 apr 2020 - Toevoeging Coördinator Handel (SDMO) aan Reglement IV.
02 apr 2020 - Herziening van Reglement IV: Vakgebieden en functies naar Reglement IV: Vakgebieden, commando's, departementen en functies.
31 maa 2020 - Toevoeging van uitzondering op minimale rang bij ACHT-uitroepen, voor NLDA-lessen en uitzondering op bezit van {*} bij positionering in de SW tijdens een NLDA-les.
31 maa 2020 - Aanpassing van artikel 9 uit Reglement II, nieuwe voorwaarde per chatkleur.
31 maa 2020 - Toevoeging van de grijze chatkleur voor krijgsraadleden en hoger.
20 maa 2020 - Een instructeur kan tijdens een drill, evenement of brevet nu aanspreken met enkel rang, zonder habbo naam, expliciet toestaan of verplichten.
19 maa 2020: Toevoeging van de functie van Hoofdvormgever (SOVD) aan Reglement IV.
03 maa 2020: Verduidelijking betreffende dragen van onderscheidingen adel/veteraan. Imiteren van onderscheidingen in enige vorm dewelke niet behaald zijn tijdens iemands diensttijd is ten strengste verboden.
24 feb 2020: Aanpassing tenue Commandant der Strijdkrachten (zwarte broek).
14 feb 2020: Tenuevoorschriften: men kan kiezen tussen gebruik van HC en non-HC kleuren, maar moet deze keuze wel conistent toepassen.
19 feb 2020: Artikel 54 lid 5 in Reglement VII, solliciteren bij concurrerende bedrijven terwijl men in dienst is bij het Ministerie van Defensie is niet langer strafbaar.
09 feb 2020: Aanpassing loontijd van 20:00 CET naar 19:45 CET aanwezig zijn, waarbij het loon rond 20:00 CET voldaan wordt.
09 feb 2020: Toevoeging van Artikel 11bis 2c in Reglement V, conform het nieuwe bondgenootschap met HIA (.com).
08 feb 2020: Het oorspronkelijke reglement I is verwijderd en vervangen door een nieuwe versie, waarin de hoofdstuk indeling en inhoud van de wetsartikelen lichtelijk gewijzigd is.
03 feb 2020: Wijziging artikel 16, 17, 18, reglement VI, toevoeging leden e en f. Men moet voortaan 30 dagen in dienst zijn om bij een reserve-eenheid aan te sluiten, na verlaten mag men niet terug binnen 30 dagen bij de 10e of 20e reserve-eenheid en men mag vanaf korporaal bij de 10e reserve-eenheid.
27 jan 2020: Wijziging artikel 84, reglement VII, verandering lid 1. Indien een herkansing van een of meerdere opdrachten niet behaald worden, zullen net zoals bij de KMS de desbetreffende brevetten (resp. 6,7,8,9) in genomen worden.
22 jan 2020: Wijziging artikel 27, reglement II, verandering lid 1.1. De OR maakt vanaf heden weer deel uit van de outrank.
22 jan 2020: Wijziging artikel 16, reglement II, verandering lid 1, 3 en 4 over Aanwezige OR en Afwezige OR, conform huidige OR situatie.
03 jan 2020: Wijziging artikel 3, reglement II, toevoeging f.
02 jan 2020: Toevoeging: Artikel 19, gedrag in het buitenland, Reglement X

Archief - 2019
23 dec 2019: Non-hc variant KML-tenues toegevoegd.
18 dec 2019: Wijziging reglement IX: artikel 10 afgestemd op artikel 13.
09 dec 2019: Wijziging reglement II: Update verschillende verwijzingen naar andere reglementen of artikels.
04 dec 2019: Wijziging Reglement III: Algemene bepalingen promotieschaal
03 dec 2019: Aanpassing Reserve-eenheid: oude badges vervangen
30 okt 2019: Wijziging Haarstijl: Toevoeging kaalheid
20 okt 2019: Wijziging Reglement II: Toevoeging eis slack namen
18 okt 2019: Wijziging operationeel tenue KMar
18 okt 2019: Wijziging combinaties functies
16 okt 2019: Wijziging vereisten overtreding EO regels
05 okt 2019: Wijziging promotieschaal: AMO-eis toegevoegd
05 okt 2019: Wijziging promotie bevoegdheden Sgt KL/KLu
16 sep 2019: Wijziging operationeel tenue in tenuevoorschriften KMar
11 sep 2019: Aanpassing aan Reglementen III ivm met de uitzonderingen op de promotieschaal
29 aug 2019: Aanpassing aan Reglementen II & IX ivm met nieuw HQ
27 aug 2019: Aanpassing aan verplichte brevetten in Reglement VII
27 aug 2019: Aanpassing aan verplichte brevetten in Reglement II
19 aug 2019: Toevoeging artikel "Ongepaste Habbonaam" aan Reglement V
18 aug 2019: Toevoeging Skyline Tenue aan de kledingvoorschriften
16 aug 2019: Toevoeging "nalatigheid" aan Reglement VII
16 aug 2019: Toevoeging mandaat van de commandoleden in de algemene bepalingen van de promotieschaal in Reglement III
29 jul 2019: Aanpassing Artikel 38 in Reglement VII
18 jul 2019: Aanpassing Artikel 22 in Reglement VII
15 jul 2019: Aanpassing Hoofdstuk 3 in Reglement V
30 jun 2019: Aanpassing Artikel 25 (Acht uitroepen) in Reglement II
30 jun 2019: Algemene bepalingen promotieschaal aangepast in Reglement III
30 jun 2019 - Toevoeging NLDA aan promotiebepalingen in Reglement III
30 jun 2019: Artikel 54 en 55 - In verband met deelname slack samengevoegd in Reglement II
21 jun 2019: Artikel 4 - Reducering Van Alle Sancties in Reglement I aangepast
13 mei 2019: Beschrijving MJD (2.3) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
12 mei 2019: Artikel 35 (Uittreden) aangepast in Reglement II: Kazerne
12 mei 2019: Artikel 36 (Intreden) aangepast in Reglement II: Kazerne
11 mei 2019: Artikel 21bis (Officierspoort) aangepast in Reglement II: Kazerne
11 mei 2019: Artikel 23bis (Avondklok) verwijderd in Reglement II: Kazerne
22 apr 2019: Artikel 1 - Limitering functies toegevoegd aan Reglement IV: Vakgebieden en functies
14 apr 2019: Beschrijving OVD (3.4) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
04 apr 2019: Beschrijving OVD (3.4) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
04 apr 2019: Beschrijving DCWS (3.1) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
04 apr 2019: Beschrijving SOPS (3.5) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
02 apr 2019: Artikel 23bis.(1.)e (Bemanning bar) toegevoegd aan Reglement II: Kazerne
31 maa 2019 Artikel 4.2 (Verjaring) aangepast in Reglement VIII: Strafvordering
28 maa 2019: Artikel 53bis (Meerdere tewerkgestelde accounts) toegevoegd aan Reglement VII: Strafrecht
25 maa 2019: Artikel 23bis aangepast in Reglement II: Kazerne
24 maa 2019: Artikel 5.4 en 5.4.1. toegevoegd aan artikel 5 (Recht tot juridisch onderzoek en juridische ondersteuning) in Reglement VIII: Strafvordering
27 feb 2019: Artikel 32.5 en 32.5.1 - Einde van een ACHT; toegevoegd een Reglement II: Kazerne
23 feb 2019: Artikel 52 (Privacy) aangepast in Reglement II: Kazerne
23 feb 2019: Artikel 32 (Acht beëindigen) aangepast in Reglement II: Kazerne
22 feb 2019: Artikel 82 (Falen van herkansing) toegevoegd aan Reglement VII: Strafrecht
22 feb 2019: Artikel 81 (Definitie) toegevoegd aan Reglement VII: Strafrecht
22 feb 2019: Artikel 13bis (Herindiensttredingstoets) aangepast in Reglement VI: Uit- en herindiensttreding
22 feb 2019: Artikel 31.5 en 31.5.1. toegevoegd aan Artikel 31 (Acht uitroepen) in Reglement II: Kazerne
22 feb 2019: Artikel 31 (Acht uitroepen) aangepast in Reglement II: Kazerne
22 feb 2019: Artikel 30.4 toegevoegd aan Artikel 30 (De acht) in Reglement II: Kazerne
22 feb 2019: Artikel 12.6 en 12.7 toegevoegd aan Artikel 12 (Schildwacht) in Reglement II: Kazerne
20 feb 2019: Artikel 37bis groetplicht toegevoegd in Reglement II: Kazerne
13 feb 2019: Artikel 9 Badge militair aangepast in Reglement V: Voorkomen
13 feb 2019: Artikel 40 Uitgave rechten aangepast in Reglement II: Kazerne
13 feb 2019: Artikel 8 Beheer aangepast in Reglement V: Voorkomen
09 feb 2019: Artikel 19 Dienstenpunt toegevoegd in Reglement II: Kazerne
09 feb 2019: Artikel 5.4.2 Sancties aangepast in Reglement VII: Strafrecht
09 feb 2019: Artikel 29.1 De acht aangepast in Reglement II: Kazerne
09 feb 2019: Artikel 74 Vervalsing van groepen toegevoegd in Reglement: VII - Strafrecht
09 feb 2019: Artikel 4bis Ne bis in idem beginsel toegevoegd in Reglement: VII - Strafrecht
03 feb 2019: Artikel 5bis aangepast in Reglement VIII: Strafvordering
03 feb 2019: Artikel 23 aangepast in Reglement II: Kazerne
03 feb 2019: Artikel 16 aangepast in Reglement II: Kazerne
30 jan 2019: Artikel 18.3 (Toelatingseisen) verwijderd in Reglement IX: Civiel Beleid
18 jan 2019: Artikel 3.1 (Krijgsraad) aangepast in Reglement VIII: Strafvordering
18 jan 2019: Artikel 2 (Definitie Krijgsraad) aangepast in Reglement VIII: Strafvordering
18 jan 2019: Artikel 11 (Regelgeving) aangepast in Reglement V: Voorkomen
14 jan 2019: Beschrijving NLDA (3.2) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
14 jan 2019: Beschrijving MID (2.2) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
14 jan 2019: Beschrijving AIB (2.1) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
14 jan 2019: Commando Strijdkrachten (1.2) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
14 jan 2019: Functies SOPS (3.5) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
14 jan 2019: Functies DCWS (3.1) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
14 jan 2019: Functies OVD (3.4) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
14 jan 2019: Functies MVD (3.7) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
14 jan 2019: Functies KorpsMA (3.6) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
11 jan 2019: Functies bestuursstaf (1.3) aangepast in Reglement IV: Vakgebieden en functies
02 jan 2019: Artikel 64 - Roleplay; aangepast in Reglement II: Kazerne
02 jan 2019: Artikel 54 - Deelname toegevoegd in Reglement: II - Kazerne

Archief - 2018
24 dec 2018: Artikel 23 - Kogel; aangepast in Reglement II: Kazerne
16 dec 2018: Artikel 61 - Roleplay toegevoegd in Reglement: II - Kazerne
16 dec 2018: Artikel 10 - Roleplay verwijderd uit Reglement: II - Kazerne
09 dec 2018: 2.1 Bevoegdheden Koninklijke Landmacht/Luchtmacht; aangepast in Reglement III: Krijgsmachten en rangen
03 dec 2018: Artikel 21 - Instructeurschap; aangepast in Reglement VI: Uit- en herindiensttreding
26 nov 2018: Artikel 4 - Verjaring toegevoegd in Reglement: VIII - Strafvordering
18 nov 2018: Artikel 54 - Desertie toegevoegd in Reglement: VII - Strafrecht
18 nov 2018: Artikel 5 - Desertie aangepast in Reglement: VI - Uit- en herindiensttreding
18 nov 2018: Artikel 53 - Verraad toegevoegd in Reglement: VII - Strafrecht
18 nov 2018: Artikel 53 - Dubbelwerken verwijderd uit Reglement: VII - Strafrecht
10 nov 2018: Artikel 5 - Sancties aangepast in Reglement: VII - Strafrecht
04 nov 2018: Artikel 13 - Brevetten na Oneervol Ontslag/desertie & Artikel 14 - Brevetten na EO; aangepast in Reglement VI: Uit- en herindiensttreding
07 okt 2018: Artikel 53a - Poging tot dubbelwerk; toegevoegd aan Reglement VII: Strafrecht
29 sep 2018: Artikel 19 - Vakgebiedlidmaatschap; gewijzigd in Reglement VI: Uit- en herindiensttreding
29 sep 2018: Artikel 5 - Status militair; gewijzigd in Reglement V: Voorkomen
29 sep 2018: Artikel 47 - Activiteit; gewijzigd in Reglement II: Kazerne
29 sep 2018: Artikel 30 - De acht; gewijzigd in Reglement II: Kazerne
29 sep 2018: Artikel 14 - Hulpbalie; gewijzigd in Reglement II: Kazerne
13 sep 2018: Artikel 6j; toegevoegd in Reglement II: Kazerne
30 aug 2018: Artikel 32 en 33; aangepast in Reglement II: Kazerne
15 aug 2018: Artikel 57 - Uitvoeren van drills; toegevoegd een Reglement II: Kazerne
10 aug 2018: Artikel 56 - Geven van brevetten; toegevoegd aan Reglement II: Kazerne
08 aug 2018: Artikel 22bis - Avondklok; aangepast in Reglement II: Kazerne
06 aug 2018: Reglement IX Civiel beleid aangepast
31 jul 2018: Reglement IV: Vakgebieden en functies; Defensiestaf verwijderd
« Laatst bewerkt op: door Elt LeMieux »
image
Deze discussie is gesloten.