Reglement III: Krijgsmachten en rangen

1 november aangepast in Wet- en regelgeving
image1. Promotieschaal

1.1 Koninklijke Landmacht/Marechaussee/Luchtmacht
1.2 Koninklijke Marine

2. Bevoegdheden

2.1 Bevoegdheden Koninklijke Landmacht/Marechaussee/Luchtmacht
2.2 Bevoegdheden Koninklijke Marine
2.3 Sanctieschalen Koninklijke Marechaussee

3. Plichten en takenHOOFDSTUK 1 - Promotieschaal

Algemene bepalingen promotieschaal
1. Het is enkel toegestaan om volgens de promotieschaal binnen je eigen krijgsmacht promoties en degradaties uit te delen, tenzij anders bepaald volgens Reglement VIII: Strafvordering.
1.1 Een uitzondering op lid 1 zijn subalterne officieren en hoger. Deze militairen zijn bevoegd tot het promoveren van manschappen binnen en buiten de eigen krijgsmacht.
3. Voordat iemand promotiegerechtigd is dient deze persoon alle promotie eisen, aangegeven door middel van rode tekst in hoofdstuk 1 van dit reglement, te hebben vervuld.
2.1 Uitzonderingen op de eis betreffende de promotiedagen kunnen enkel gemaakt worden door het bestuur en de commandant der strijdkrachten.
2.2 Uitzonderingen op de eis betreffende de andere promotie eisen kunnen enkel gemaakt worden door het bestuur.
4. De krijgsmachtleiding en het bestuur mogen promoties uitdelen buiten diens bevoegdheid, met naleving van lid 2.
3.1 Het bestuur mag bij mandaat toestemming verlenen voor het uitdelen van promoties buiten diens bevoegdheid.
3.2 De krijgsmachtleiding mag haar commandoleden bij mandaat toestemming verlenen voor het uitdelen van promoties buiten diens bevoegdheid.
3.3 Commandoleden mogen, ongeacht hun rang, promoties t/m Kpl/KPL zonder specifieke toestemming van hun krijgsmachtleider uitvoeren.
3.4 Promoties van meer dan één rang mogen alleen door of met specifieke toestemming van de commandant der strijdkrachten worden uitgedeeld.
5. Enkel leden van het bestuur kunnen promoties en degradaties uitdelen tot en met Generaal/ADM.
6. Enkel leden van de Nederlandse Defensie Academie mogen, ongeacht hun rang, promoties naar Kpl1 en Sgt/SGT/Wm uitvoeren, indien hun FS deze promotie toestaat en enkel ten uitvoer van hun taken namens de NLDA.1.1 Koninklijke Landmacht/Marechaussee/Luchtmacht
Opperofficieren
OF-8/9 - Luitenant-generaal - LGen/Lt-Gen --> Generaal - Gen
Prestatiegericht (enkel voor KL/KLu beschikbaar in overleg met MinDef)
OF-7/8 Generaal-majoor - GenM/Gen-Maj --> Luitenant-generaal -LGen/Lt-Gen
Prestatiegericht (in overleg met MinDef)
OF-6/7 Brigadegeneraal/Commodore - BGen/Cdre --> Generaal-majoor - GenM/Gen-Maj
Prestatiegericht (in overleg met MinDef)

Hoofdofficieren
OF-5/OF6 - Kolonel - Kol --> Brigadegeneraal/Commodore - BGen/Cdre
prestatiegericht (in overleg met MinDef)
OF-4/5 - Luitenant-kolonel - LKol/Lt-Kol --> Kolonel - Kol
prestatiegericht (in overleg met CDS)
OF-3/4 - Majoor - Maj --> Luitenant-kolonel - LKol/Lt-Kol
prestatiegericht (in overleg met CDS)

Subalterne officieren
OF-2/3 - Kapitein - Kap --> Majoor - Maj
prestatiegericht (in overleg met CDS)
OF-1/2 - Eerste luitenant - Elnt/Elt --> Kapitein - Kap
prestatiegericht (in overleg met CDS)
OF-1/1 - Tweede luitenant - Tlnt/Tlt --> Eerste Luitenant - Elnt/Elt
prestatiegericht (in overleg met Krijgsmachtleiding)

Onbeëdigde officieren
OF-1/1 - Vaandrig - Vdg / Kornet - Kor --> Tweede luitenant - Tlnt/Tlt
40 dagen + Na het afronden van brevet {9}: Officiersspecialisatie + In het bezit van brevet {!} en {*} (in overleg met krijgsmachtsleiding) + Toestemming Commando Land-/Luchtstrijdkrachten indien lid KL/KLu
OF-1/1 - Cadet - Cdt --> Vaandrig - Vdg / Kornet - Kor
35 dagen + Na het behalen van brevet {8}: Algemene Luitenant Opleiding Module 4 + In het bezit van brevet {!} en {*}
OF-1/1 - Kapelmeester - Kpm --> Cadet - Cdt
30 dagen + Na het behalen van de NLDA toelatingstesten + Geaccepteerde sollicitatie voor de Koninklijke Militaire Academie + In het bezit van brevet {!} en {*}

Onderofficieren
OR-8/OF-1 - Adjudant-onderofficier - Aoo --> Kapelmeester - Kpm
35 dagen + In het bezit van brevet {!} en {*} + Toestemming Commando Land-/Luchtstrijdkrachten indien lid KL/KLu
OR-7/8 - Sergeant-majoor - SM / Opperwachtmeester - Owm --> Adjudant-Onderofficier - Aoo
28 dagen + In het bezit van brevet {!} en {*} + Toestemming Commando Land-/Luchtstrijdkrachten indien lid KL/KLu
OR-6/7 - Sergeant der 1e klasse - Sgt1 / Wachtmeester der 1e Klasse - Wm1 --> Sergeant-Majoor - SM / Opperwachtmeester - Owm
16 dagen + In het bezit van brevet {!} en {*} + Toestemming Commando Land-/Luchtstrijdkrachten indien lid KL/KLu
OR-5/6 - Sergeant - Sgt / Wachtmeester - Wm --> Sergeant der 1e Klasse - Sgt1 / Wachtmeester der 1e Klasse - Wm1
12 dagen + Na het behalen van brevet {!} en {*}: School voor Leiderschap en Opleidingskunde + Toestemming Commando Land-/Luchtstrijdkrachten indien lid KL/KLu

Korporaals
OR-4/5 - Korporaal der 1e klasse - Kpl1 / Marechaussee der 1e Klasse - Mar1 --> Sergeant - Sgt / Wachtmeester - Wm
10 dagen (vanaf Kpl) + Na het afronden van de Koninklijke Militaire School 
Enkel te geven door NLDA FS-7 of hoger

OR-3/4 - Korporaal - Kpl / Marechaussee der 2e Klasse - Mar2 --> Korporaal der 1e Klasse - Kpl1 / Marechaussee der 1e klasse - Mar1
Na het behalen van brevet {3}: Initiële Vorming Onderofficieren Module 3 
Enkel te geven door NLDA FS-8 of hoger


Manschappen
OR-2/3 - Soldaat der 1e klasse - Sld1 --> Korporaal - Kpl
3 dagen + minimaal 2 brevet tekens óf 1 dag en 5 brevettekens
OR-2/2 - Soldaat der 2e klasse - Sld2 --> Soldaat der 1e Klasse - Sld1
2 dagen óf 1 dag en 3 brevettekens
OR-1/2 - Soldaat der 3e klasse - Sld3 --> Soldaat der 2e Klasse - Sld2
1 dag óf 1 brevetteken
OR- 0/1 - Rekruut --> Soldaat der 3e Klasse - Sld3
Na het behalen van de Algemene Militaire Opleiding
1.2 Koninklijke Marine
Vlagofficieren
OF-9/10 - Luitenant-admiraal - LADM --> Admiraal - ADM
In tijden van oorlog of in speciale omstandigheden en functie van CDS (bepaling door Minister)
OF-8/9 Vice-admiraal - VADM --> Luitenant-admiraal - LADM
Prestatiegericht (in overleg met MinDef)
OF-7/8 Schout-bij-nacht - SBN--> Vice-admiraal - VADM
Prestatiegericht (in overleg met MinDef)
OF-6/7 Commandeur - CDR --> Schout-bij-nacht - SBN
Prestatiegericht (in overleg met MinDef)

Hoofdofficieren
OF-5/6 - Kapitein-ter-zee - KTZ --> Commandeur - CDR
prestatiegericht (in overleg met MinDef)
OF-4/5 - Kapitein-luitenant-ter-zee - KLTZ -> Kapitein-ter-zee - KTZ
prestatiegericht (in overleg met CDS)
OF-3/4 - Luitenant-ter-zee der 1e klasse - LTZ1 --> Kapitein-luitenant ter zee - KLTZ
prestatiegericht (in overleg met CDS)

Subalterne officieren
OF-2/3 - Luitenant-ter-zee der 2e klasse van de oudste categorie - LTZ2OC --> Luitenant ter zee 1e Klasse - LTZ1
prestatiegericht (in overleg met CDS)
OF-1/2 - Luitenant-ter-zee der 2e klasse - LTZ2 --> Luitenant ter zee 2e klasse oudste catagorie - LTZ2OC
prestatiegericht (in overleg met CDS)
OF-1/1 - Luitenant-ter-zee der 3e klasse - LTZ3 --> Luitenant ter zee 2e klasse - LTZ2
prestatiegericht (in overleg met Krijgsmachtleiding)

Onbeëdigde officieren
OF-1/1 - Sergeant-adelborst - SADB --> Luitenant ter zee 3e klasse - LTZ3
40 dagen + Na het afronden van brevet {9}: Officiersspecialicatie + In het bezit van brevet {!} en {*} (in overleg met krijgsmachtsleiding) + Toestemming Commando Zeestrijdkrachten 
OF-1/1 - Korporaal-adelborst - KADB --> Sergeant-adelborst - SADB
35 dagen + Na het behalen van brevet {8}: Militaire Marine Opleiding Module 4 + In het bezit van brevet {!} en {*}
OF-1/1 - Adelborst - ADB --> Korporaal-adelborst - KADB
30 dagen + Na het behalen van de NLDA toelatingstesten + Geaccepteerde sollicitatie voor Koninklijk Instituut voor de Marine + In het bezit van brevet {!} en {*}

Onderofficieren
OR-8/OF-1- Adjudant-onderofficier - AOO --> Adelborst - ADB
35 dagen + In het bezit van brevet {!} en {*} + Toestemming Commando Zeestrijdkrachten
OR-7/8- Sergeant-majoor - SMJR --> Adjudant-Onderofficier - AOO
28 dagen + In het bezit van brevet {!} en {*} + Toestemming Commando Zeestrijdkrachten
OR-6/7 - Sergeant - SGT --> Sergeant-Majoor - SMJR
28 dagen + Na het behalen van brevet {!} en {*}: School voor Leiderschap en Opleidingskunde + Toestemming Commando Zeestrijdkrachten

Korporaals
OR-5/6 - Korporaal - KPL --> Sergeant - SGT
10 dagen + Na het behalen van Koninklijke Marine: Erfprins
Enkel te geven door NLDA FS-7 of hoger


Manschappen
OR-2/3 - Matroos der 1e klasse - MATR1 --> Korporaal - KPL
3 dagen + minimaal 2 brevettekens óf 1 dag en 5 brevettekens
OR-2/2 - Matroos der 2e klasse - MATR2 --> Matroos der 1e Klasse - MATR1
2 dagen óf 1 dag en 3 brevettekens
OR-1/2 - Matroos der 3e klasse - MATR3 --> Matroos der 2e Klasse - MATR2
1 dag óf 1 brevetteken
OR- 0/1 - Rekruut --> Matroos der 3e Klasse - MATR3
Na het behalen van de Algemene Militaire OpleidingHOOFDSTUK 2 - Bevoegdheden
2.1 Bevoegdheden Koninklijke Landmacht/Marechaussee/Luchtmacht
Opperofficieren
OF-9 - Generaal - Gen (enkel voor KL/KLu beschikbaar)
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met LGen/Lt-Gen
OF-8 - Luitenant-generaal - LGen/Lt-Gen
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met Kol
OF-7 - Generaal-majoor - GenM/Gen-Maj
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met LKol/Lt-Kol
OF-6 - Brigadegeneraal/Commodore - BGen/Cdre
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met Maj

Hoofdofficieren
OF-5 - Kolonel - Kol
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met Kap
OF-4 - Luitenant-kolonel - LKol/Lt-Kol
Kan promoties uitdelen/sancties tot en met Elnt/Elt
OF-3 - Majoor - Maj
Kan promoties uitdelen/sancties tot en met Cdt

Subalterne officieren
OF-2 - Kapitein - Kap
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met Aoo
OF-1 - Eerste luitenant - Elnt
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met SM/Owm
OF-1 - Tweede luitenant - Tlnt
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met Sgt1/Wm1

Onbeëdigde officieren
OF-1 - Vaandrig - Vdg / Kornet - Kor
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met Kpl
OF-1 - Cadet - Cdt
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met Kpl
OF-1 - Kapelmeester - Kpm
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met Kpl

Onderofficieren
OR-8/9 - Adjudant-onderofficier - Aoo
Kan promoties uitdelen tot en met Kpl/KPL
OR-7 - Sergeant-majoor - SM / Opperwachtmeester - Owm
Kan promoties uitdelen tot en met Sld1
OR-6 - Sergeant der 1e klasse - Sgt1 / Wachtmeester der 1e Klasse - Wm1
Kan promoties uitdelen tot en met Sld2
OR-5 - Sergeant - Sgt / Wachtmeester - Wm
Kan promoties uitdelen tot en met Sld22.2 Bevoegdheden Koninklijke Marine
Vlagofficieren
OF-10 - Admiraal - ADM
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met LADM
OF-9 - Luitenant-admiraal - LADM
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met VADM
OF-8 - Vice-admiraal - VADM
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met KTZ
OF-7 - Schout-bij-nacht - SBN
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met KLTZ
OF-6 - Commandeur - CDR
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met LTZ1

Hoofdofficieren
OF-5 - Kapitein-ter-zee - KTZ
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met LTZ2OC
OF-4 - Kapitein-luitenant-ter-zee - KLTZ
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met LTZ2
OF-3 - Luitenant-ter-zee der 1e klasse - LTZ1
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met KADB

Subalterne officieren
OF-2 - Luitenant-ter-zee der 2e klasse van de oudste categorie - LTZ2OC
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met AOO
OF-1 - Luitenant-ter-zee der 2e klasse - LTZ2
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met SMJR
OF-1 - Luitenant-ter-zee der 3e klasse - LTZ3
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met SGT

Onbeëdigde officieren
OF-1 - Sergeant-adelborst - SADB
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met KPL
OF-1 - Korporaal-adelborst - KADB
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met KPL
OF-1 - Adelborst - ADB
Kan promoties/sancties uitdelen tot en met KPL

Onderofficieren
OR-8/9 - Adjudant-onderofficier - AOO
Kan promoties uitdelen tot en met KPL
OR-7 - Sergeant-majoor - SMJR
Kan promoties uitdelen tot en met MATR1
OR-5/6 - Sergeant - SGT
Kan promoties uitdelen tot en met MATR2/2.3 Sanctieschalen Koninklijke MarechausseeSanctieschaal V1 - Bevoegdheden
OF-1 - OF10
Kan t/m Gen/ADM sanctioneren, conform de regels opgesteld in Reglement VIII.


Sanctieschaal V2 - Bevoegdheden
Opperofficieren
OF-8 - Luitenant-generaal - LGen
Kan t/m LGen/Lt-Gen/VADM sanctioneren
OF-7 - Generaal-majoor - GenM
Kan t/m GenM/Gen-Maj/SBN sanctioneren
OF-6 - Brigadegeneraal - BGen
Kan t/m BGen/Cdre/CDR sanctioneren

Hoofdofficieren
OF-5 - Kolonel - Kol
Kan t/m Kol/KTZ sanctioneren
OF-4 - Luitenant-kolonel - LKol
Kan t/m LKol/Lt-Kol/KLTZ sanctioneren
OF-3 - Majoor - Maj
Kan t/m Maj/LTZ1 sanctioneren

Subalterne officieren
OF-2 - Kapitein - Kap
Kan t/m Kap/LTZ2OC sanctioneren
OF-1 - Eerste luitenant - Elnt
Kan t/m Elnt/Elt/LTZ2 sanctioneren
OF-1 - Tweede luitenant - Tlnt
Kan t/m Tlnt/Tlt/LTZ3 sanctioneren

Onbeëdigde officieren
OF-1 - Kornet - Kor
Kan t/m Vdg/SADB sanctioneren
OF-1 - Cadet - Cdt
Kan t/m Cdt/KADB sanctioneren
OF-1 - Kapelmeester - Kpm
Kan t/m Kpm/ADB sanctioneren

Onderofficieren
OR-8/9 - Adjudant-onderofficier - Aoo
Kan t/m Aoo/AOO sanctioneren
OR-7 - Opperwachtmeester - Owm
Kan t/m SM/SMJR sanctioneren
OR-6 - Wachtmeester der 1e klasse - Wm1
Kan t/m Sgt1/SGT sanctioneren
OR-5 - Wachtmeester - Wm
Kan t/m Sgt/SGT sanctioneren


Sanctieschaal V3 - Bevoegdheden
Opperofficieren
OF-8 - Luitenant-generaal - LGen
Kan t/m Kol/KTZ sanctioneren
OF-7 - Generaal-majoor - GenM
Kan t/m LKol/Lt-Kol/KLTZ sanctioneren
OF-6 - Brigadegeneraal - BGen
Kan t/m Maj/LTZ1 sanctioneren

Hoofdofficieren
OF-5 - Kolonel - Kol
Kan t/m Kap/LTZ2OC sanctioneren
OF-4 - Luitenant-kolonel - LKol
Kan t/m Elnt/Elt/LTZ2 sanctioneren
OF-3 - Majoor - Maj
Kan t/m Tlnt/Tlt/LTZ3 sanctioneren

Subalterne officieren
OF-2 - Kapitein - Kap
Kan t/m Vdg/SADB sanctioneren
OF-1 - Eerste luitenant - Elnt
Kan t/m Cdt/KADB sanctioneren
OF-1 - Tweede luitenant - Tlnt
Kan t/m Kpm/ADB sanctioneren

Onbeëdigde officieren
OF-1 - Kornet - Kor
Kan t/m Aoo/AOO sanctioneren
OF-1 - Cadet - Cdt
Kan t/m SM/SMJR sanctioneren
OF-1 - Kapelmeester - Kpm
Kan t/m SM/SMJR sanctioneren

Onderofficieren
OR-8/9 - Adjudant-onderofficier - Aoo
Kan t/m Sgt1/SGT sanctioneren
OR-7 - Opperwachtmeester - Owm
Kan t/m Sgt/SGT sanctioneren
OR-6 - Wachtmeester der 1e klasse - Wm1
Kan t/m Kpl1/KPL sanctioneren
OR-5 - Wachtmeester - Wm
Kan t/m Kpl1/KPL sanctioneren


Sanctieschaal V4 - Bevoegdheden
OR5 - OR-8/9 en OF-1 - OF9
Kan promoties uitdelen tot en met Sld3, MATR3, kan Sld1/MATR1 sanctioneren


Een specifieke en door de Directeur Juridische Zaken bekrachtigde (en dus juridisch geldende) beschrijving is te vinden op het topic MvD - Koninklijke Marechaussee - SchalenverdelingHOOFDSTUK 3 - Plichten en takenVlag- en Opperofficier
- Het uitvoeren van afdelingstaken (vakgebieden/departementen/commando's);
- Rekruten opleiden via de Algemene Militaire Opleiding (AMO);
- Rekruteren van nieuwe leden aan de wervingsruimte;
- Volgen van brevetten, drills en trainingen conform voor diens rang;
- Actief zijn in het hoofdkwartier van het Ministerie van Defensie;
- Het geven van promoties (indien toestemming hiervoor) aan rangen tot zijn of haar promotiegrens;
- Aansturen van voornamelijk onderofficieren, onbeëdigde-, subalterne en hoofdofficieren;
- Aansturen en laten bemannen van hoofdkwartierposities;

Hoofdofficier
- Het uitvoeren van afdelingstaken (vakgebieden/departementen/commando's);
- Rekruten opleiden via de Algemene Militaire Opleiding (AMO);
- Rekruteren van nieuwe leden aan de wervingsruimte;
- Volgen van brevetten, drills en trainingen conform voor diens rang;
- Actief zijn in het hoofdkwartier van het Ministerie van Defensie;
- Het geven van promoties (indien toestemming hiervoor) aan rangen tot zijn of haar promotiegrens;
- Aansturen van voornamelijk onderofficieren, onbeëdigde- en subalterne officieren;
- Bemannen van de schildwacht of wachtcommandant;

Subalterne Officier
- Het uitvoeren van afdelingstaken (vakgebieden/departementen/commando's);
- Rekruten opleiden via de Algemene Militaire Opleiding (AMO);
- Rekruteren van nieuwe leden aan de wervingsruimte;
- Volgen van brevetten, drills en trainingen conform voor diens rang;
- Actief zijn in het hoofdkwartier van het Ministerie van Defensie;
- Het geven van promoties (indien toestemming hiervoor) aan rangen tot zijn of haar promotiegrens;
- Aansturen van voornamelijk onder- en onbeëdigde officieren;
- Bemannen van de schildwacht of wachtcommandant;

Onbeëdigd Officier
- Het uitvoeren van afdelingstaken (vakgebieden/departementen/commando's);
- Rekruten opleiden via de Algemene Militaire Opleiding (AMO);
- Rekruteren van nieuwe leden aan de wervingsruimte;
- Volgen van brevetten, drills en trainingen conform voor diens rang;
- Actief zijn in het hoofdkwartier van het Ministerie van Defensie;
- Het geven van promoties (indien toestemming hiervoor) aan rangen tot zijn of haar promotiegrens;
- Aansturen van manschappen, korporaals en onderofficieren;
- Bemannen van de schildwacht of wachtcommandant (indien het vereiste brevet behaald is);
- Het volgen van het officiersopleidingstraject met bijbehorende taken;

Onderofficier
- Het uitvoeren van afdelingstaken (vakgebieden/departementen/commando's);
- Rekruten opleiden via de Algemene Militaire Opleiding (AMO);
- Rekruteren van nieuwe leden aan de wervingsruimte;
- Volgen van brevetten, drills en trainingen conform voor diens rang;
- Actief zijn in het hoofdkwartier van het Ministerie van Defensie;
- Het geven van promoties (indien toestemming hiervoor) aan rangen tot zijn of haar promotiegrens;
- Aansturen van manschappen en korporaals;
- Bemannen van de schildwacht of wachtsergeant.

Korporaals
- Rekruteren van nieuwe leden aan de wervingsruimte;
- Volgen van brevetten, drills en trainingen conform voor diens rang;
- Actief zijn in het hoofdkwartier van het Ministerie van Defensie;
- Het volgen van het onderofficiersopleidingstraject met bijbehorende taken;
- Begeleiden van manschappen wanneer deze hulp nodig hebben;
- Bemannen van de schildwacht na het behalen van het vereiste brevet.

Manschappen
- Rekruteren van nieuwe leden aan de wervingsruimte;
- Volgen van brevetten, drills en trainingen conform voor diens rang;
- Minimaal één keer in de vier dagen online zijn.
Zoals aangepast en ondertekend door:

LeMieux, Directrice Juridische Zaken
« Laatst bewerkt op: door Kap LeMieux »

Deze discussie is gesloten.