Ambtelijke departementen

Afdeling Internationale Betrekkingen (AIB)

De Afdeling Internationale Betrekkingen (AIB) houdt zich bezig met de betrekkingen tussen bedrijven onderling. De (plv.) directeur, ambassadeur en diplomaten zijn samen verantwoordelijk voor de bondgenootschappen, NAP's en andere verdragen van het Ministerie van Defensie. Ook heeft AIB de mogelijkheid om nieuwe verdragen op te stellen. De afdeling is dus verantwoordelijk voor en gespecialiseerd in alle ‘’internationale’’ zaken voor het Ministerie van Defensie.

 

Functies:
Directeur (DAIB)
Plaatsvervangend Directeur (PDAIB)

Internationaal Data Analist (AIB)
Ambassadeur (AIB)
Diplomaat (AIB)
Diplomaat in Opleiding

 


Militair Juridische Dienst (MJD)

De Militair-Juridische Dienst is het departement belast met de verantwoordelijkheid voor de rechtspraak binnen het Ministerie van Defensie. Het is verantwoordelijk voor de behandeling van (aan)klachten/hoger beroep, rechtszaken en alle daarbijhorende juridische procedures, maar het treed ook op als controlerend orgaan betreffende gegeven sancties. Daarnaast vervult het ook enkele administratieve taken, zoals het bijwerken van de wetboeken, de 'Niet Meer Aannemen' lijst en het verwerken van uitdiensttredingen.

 

Functies:
Directeur (DJZ)
Plaatsvervangend Directeur (PDJZ)

Militair Juridisch Officier (MJD)
Militair Jurist (MJD)


Defensie Materieel Organisatie (DMO)

De Defensie Materieel Organisatie is het ambtelijk departement dat binnen het Ministerie van Defensie verantwoordelijk staat voor de financiën van de verschillende andere vakgebieden en departementen. Zij houden zorgvuldig uitgaves en inkomsten bij, stellen financiële plannen op en zorgen voor een correcte verdeling van de financiering van alle afdelingen. Daarnaast is dit ambtelijk departement ook verantwoordelijk over heel wat infrastructuur en het materieel van het Ministerie van Defensie. Zo bouwen zij waar nodig kantoren, oefenterreinen en andere kamers voor de andere afdelingen van het Ministerie van Defensie.

 

Functies:
Directeur (DDMO)
Plaatsvervangend Directeur (PDDMO)
Teamcoördinator (SDMO)

Lid (DMO)
Handelaar in opleiding (DMO)
Student Bouwkunde (DMO)


Defensie Cyber Commando (DCC)

Het Defensie Cyber Commando (DCC) is binnen het Ministerie van Defensie het departement dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het forum. Dit departement houdt zich bezig met alle mogelijke verbeteringen welke aan het forum aangebracht zouden kunnen worden. Door de verschillende functies binnen het departement krijgen leden de kans om met hun specialisme een bijdrage te leveren aan het forum. Zo zijn er Product Owners, welke zich bezighouden met het uitwerken van mogelijke ideeën, Developers die deze ideeën ook weten te programmeren, Designers die de het uiterlijk van het forum ontwerpen en Testers om te testen of alles ook gegaan is zoals het zou moeten gaan.

 

Functie's:
Directeur (DDCC)
Plaatsvervangend Directeur (PDDCC)

Designer (DCC)
Developer (DCC)
Product Owner (DCC)
Tester (DCC)


Veteraneninstituut (VI)

Het Veteraneninstituut is een stichting voor de ondersteuning van en hulp aan Nederlandse veteranen die het veteranenbeleid van het ministerie van Defensie uitvoert. Tevens onderhoudt het Veteraneninstituut contact met veteranenorganisaties, hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties en is ze verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de zorg voor veteranen. In Nederland vallen de volgende personen onder de definitie veteraan: De militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van onze minister is aangewezen. De veteraan krijgt de kans om zijn of haar stem te laten horen bij het Ministerie van Defensie.

 

Enkel militairen die van grote waarde zijn geweest voor het Ministerie, kunnen na hun uitdiensttreding lid worden van het Veteraneninstituut. Het Veteraneninstituut staat onder leiding van de directie van het Korps Militaire Administratie (KorpsMA).

 


 

    

Militaire Inlichtingendienst (MID)

Geen openbare informatie beschikbaar.